Prosjekt

Vasskraftprosjekt i Stryn Energi sitt nett

Prosjekt

Status

 Middel produksjon

Utbygde prosjekt i området

 

Dalane Kraftverk I ordinær drift 4,5 GWh
Utvik Elektrisitetsverk I ordinær drift 7,5 GWh
Hjelledalen Kraftlag AS I ordinær drift 9,5 GWh
Vasstaket Kraftverk I ordinær drift 4,0 GWh
Glomnes Kraft AS I ordinær drift 2,0 GWh
Lauki og Melei Kraftlag BA I ordinær drift 0,4 GWh
Valaker Kraft I ordinær drift 4,6 GWh
Utigardselva I ordinær drift 0,5 GWh
Hågjøla Mikrokraftverk DA I ordinær drift 0,3 GWh
Briksdal Minikraft AS I ordinær drift 1,0 GWh
Mikrokraftverk på Vangberg I ordinær drift 0,1 GWh
Innvik Kraftverk AS I ordinær drift 45,0 GWh
Steindøla Kraftverk AS I ordinær drift

7,8 GWh

Vikaelva Kraftverk AS I ordinær drift

17,8 GWH

 

Kraft i produksjon

 

 

105,1 GWh

 

 

Prosjekt med løyve

   
Vikaelva Ikkje oppstarta enno 17,8 GWh

 

 

Prosjekt i søkefasen

   
Hoplandselva Til handsaming i NVE 20,0 GWh
Tvinna Til klagehandsaming i NVE 36,0 GWh
     
Venta kraft frå anlegg i søkefasen   56,0 GWh


Totalt venta produksjon

 

171,1 GWh

 

 

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.