Småkraft

Saman med miljø som vi samarbeider med, kan vi tilby løysingar for private utbyggingar. 

 

Vårt mål er å medverke til verdiskaping for kunden gjennom gode løysingar for kraftprosjekta.  Vår kunnskap innan vasskraft og energi står til din disposisjon:


Hovudtilsyn vassdragsanlegg

 • dammar
 • tappeorgan
 • prosjektleiing
 • kraftverk (rehabilitering og nyanlegg)
 • reguleringsanlegg
 • nettstasjonar
 • bygg

Byggeleiing 

 • kraftverk (rehabilitering og nyanlegg)
 • reguleringsanlegg
 • nettstasjonar
 • bygg

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.