Personvern- erklæringar

Personvernerklæringar Stryn Energi AS

Gjeld for kundar og tilsette i Stryn Energi AS
Stryn Energi AS fokuserer på å ivareta og verne om våre kundar og tilsette sitt personvern. Vi behandlar personvernopplysningar i samsvar med gjeldane lovverk. Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som knytast til deg som kunde eller tilsett.

Denne personvernerklæringa syner kva personopplysingar vi mottek og samlar inn når du bestiller tenester frå Stryn Energi, og kva vi gjer for å verna om personopplysingane.
Ved å tinge og ta i bruk våre tenester samtykkjer du til at vi handsamar personopplysingar i samsvar med denne personvernerklæringa, og dei rammer som til ei kvar tid vert sett utfrå gjeldande lovverk.

Personvernerklæring for våre kundar finn du her 


Personvernerklæring for våre tilsette finn du her

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.