Særvilkår

Særskilde vilkår i tillegg til standard kraftleveringsavtale 
 

I kontraktsforholdet tek ein atterhald om endring og evt. innføring av nye avgifter og pålegg som er utanfor selgar sin kontroll. Dersom det blir innført eigen kraftpris (områdepris) på grunn av energiknappheit, vil forskjellen mellom systempris og områdepris bli avrekna i etterkant for aktuell periode.

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.