Bestille byggjekasse

For å bestille oppsettjing/nedtaking av byggjekasse, ber vi deg nytte dette skjemaet.  Alternativt kan de sende inn utfylt skjema pr. epost eller pr. brev.

Normalt set vi opp byggjekasse i løpet av ei veke etter at vi mottek bestillinga.

Byggekasser skal ikkje nyttast til anna en byggjestraum, og må ikkje nyttast til å forsyne heile eller deler av ein fast installasjon, sjølv i byggefasen, då dette kan føre til auka sikkerheitsrisiko!

Bestillingsskjema

Bruk helst skjemat nedanfor. Alternativt KAN de sende skjema til oss pr. epost eller pr. brev.
Last ned

Bestilling av byggekasse
Byggjekassa skal settast opp hos


Rekning for byggjekassa skal sendast til
Namn på rekningsmottakar MÅ fyllast utFødselsdato / Org.nr. for rekningsmottaker MÅ fyllast ut
Epostadresse MÅ fyllast ut

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.