Kundeservice - Sett kunden i fokus

Stryn Energi prøver å gjere det enkelt for deg som kunde å  kome i kontakt med rett person. Vi har difor lista opp nokre aktuelle problemstillingar nedanfor, med navn, epostadresse og telefonnummer til rette vedkomande.

Faktura

  • Har du spørsmål om straumfakturaen, ta kontakt med Oddvin Arne Nissestad eller Steinar Brekke. Epostadresse: kraft@stryn-energi.no

 

Leverandørbytte

  • Ved leverandørbytte kan du kontakte: Steinar Brekke, telefon nummer 48 99 43 65.
  • Ved prisspørsmål, kontraktar eller pristilbod ta kontakt med Steinar Brekke, telefon 48 99 43 65

Feil på veglys
Ved feil på veglys langs riks- og fylkesvegar der det også er gangveg må feil meldast til Statens Vegvesen på telefon 175. Ved feil på veglys andre stadar, skal feil meldast til Stryn Kommune på telefon 57 87 47 00

 

Andre førespurnader
NVE har lansert ein ny forbrukar-portal på internett som gjev straumkundane oversikt over det ein treng vite om kraftmarknaden, gå til NVE Forbrukarportal

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.