Straum til innkjøpspris

Her betaler du det same for straumen, som vi kjøper den inn for.  Prisen er vekta for forbruket i vårt område i perioden. I tillegg kjem eit påslag på 6,62 øre/kWh, og eit fastbeløp på kr. 25,- per månad. Offentlege avgifter: Kostnaden med Elsertifikat og 25 % mva er medreikna i prisane. 

Kostnad for papirfaktura er kr. 39,00
Nettleige kjem i tillegg til kraftprisen.

Vi tek atterhald om endringar i offentlege avgifter.

Produktnavn Straum til innkjøpspris
Produkttype Innkjøpspris
Påslag 6,62 øre/kWh
Fastbeløp 25 kr pr. måned
Betalingstid Etterskudd
Fakturagebyr ved betaling med Avtalegiro 0 kr
Fakturagebyr ved faktura pr. post 39 kr

Oppgitt pris gjelder for kunder i Styn-Energis eget nett.

Kunder i andre nett betaler JIP-justert spotpris med oppgitte påslag.

Bestill kraftprodukt

Hjelp til bestilling

Fødselsnr eller org.nr for privat/bedrift Oppgi fødselsnr for privatperson eller org.nr for firma.

Anleggstype Fyll inn dersom det gjeld bustad, hytte, næringsbygg o.l.

Målarnummer Målarnr. framgår på målaren Målepunkt ID Fyll inn 8 siffer og klikk TAB for å få opp Netteigar nedanfor. Dei første 10 gjeld for landet og er utfylt. Nummeret finn du på faktura frå netteigar, avlesingskort e.l

Netteigar Netteigar kjem automatisk opp når målepunkt ID er tasta inn og du har klikka TAB. Sjekk at Netteigar stemmer. Viss ikkje kan det vere tasta inn feil nummer.

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.