Våre kraftprodukt

Stryn Energi leverar konkurransedyktige straumprodukt til deg som kunde.
Nedanfor finn du avtalane vi tilbyr, les og sjå kva som passar best for deg.

For dei som bryt kraftavtaler med bindingstid, vil det kome eit brotgebyr på kr. 500,- inkl. mva.  

 

Varsla endringar i kraftpris !

Fastpris 1 år

Fastpris, 1 år frå bestillingsdato: 39,80 øre/kWh. I tillegg kjem eit fastbeløp på kr. 25,- per månad. Offentlege avgifter: Kostnaden med elsertifikat og 25 % mva er medreikna i prisane. 

Kostnad for papirfaktura er kr. 39,00
Nettleige kjem i tillegg til kraftprisen.

Vi tek atterhald om endringar i offentlege avgifter.

Straum til innkjøpspris

Her betaler du det same for straumen, som vi kjøper den inn for.  Prisen er vekta for forbruket i vårt område i perioden. I tillegg kjem eit påslag på 6,62 øre/kWh, og eit fastbeløp på kr. 25,- per månad. Offentlege avgifter: Kostnaden med Elsertifikat og 25 % mva er medreikna i prisane. 

Kostnad for papirfaktura er kr. 39,00
Nettleige kjem i tillegg til kraftprisen.

Vi tek atterhald om endringar i offentlege avgifter.

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.