STRYN ENERGI - NETT OG KRAFT

Vi har konkurransedyktige kraftprodukt og forsyner over 4000 husstandar med straum - kvar dag
Har du spørsmål rundt ditt kundeforhold eller våre produkt vil vi meir enn gjerne hjelpe deg

KUNDESENTER KRAFT

57 87 36 02

VAKTTELEFON

57 87 36 36

Stryn Energier ein ærleg, lokal straumleverandør som gir tilbake til lokalsamfunnet. 

KRAFT-AKTUELT

3 siste saker Kundetilgang til eigen informasjon i Elhub

NYTTIGE SKJEMAER

KRAFTMARKED

KVIFOR KRAFT + NETT

Kraft er ei vare som vert kjøpt og seld, prisane vert styrt av noko som kallast kraftbørsen. For deg som forbruker er det her utgangspunktet for prisane vert sett. Vil du vite meir kan du finne meir informasjon her:

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eitt bestemt område. Dette er ei teneste som derfor ikke er konkurranseutsett. Kraftleveringa er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner seier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.